Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

Документ

Правилник о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

Преузмите

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Документ

Смернице за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији

Преузмите

Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора

Документ

Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора

Преузмите

Листа стандарда интероперабилности в.2.1

Документ

Листа стандарда интероперабилности в.2.1

Преузмите

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries

Документ

IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries

Преузмите

Digitization Activities - Project Planning and Management Outline

Документ

Digitization Activities - Project Planning and Management Outline

Преузмите