Група за ИТ инфраструктуру

Група за ИТ инфраструктуру2019-04-01T16:37:34+00:00

Анализа стања

Стање опреме, квалитет интернет везе…

Решавање проблема

Помоћ при пројектовању и инсталацији, покретање иницијатива…

Израда приручника

Подешавање мреже и софвера, системска и веб администрација…

Радионице

Инсталација система, администрирање, мониторинг…

Развој сарадње

Повезивање са другим институцијама и групама који се баве развојем ИТ технологије…

Go to Top